Απαιτήσεις συστήματος

Απαιτήσεις εγκατάστασης

MS Windows 11
MS Access 2019 (64 bit)
MS Office (64 bit)

Κατεβάζονται πάντα και οι 6 βάσεις δεδομένων. Μια άδεια χρήσης ισχύει μόνο για έναν υπολογιστή.