Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (P.R.I.M.A.S.!, Kladower Damm 316 c-d, Berlin 14089, Germany) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικά, φαξ ή e-mail). , ενημερώστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο μοντέλο φόρμας ακύρωσης, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό . Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το υπόδειγμα ακύρωσης ή άλλη σαφή δήλωση στον ιστότοπό μας https://www.primas-software.de/widerrufsformular/. Εάν κάνετε χρήση αυτής της επιλογής, θα σας στείλουμε αμέσως (π.χ. μέσω e-mail) επιβεβαίωση παραλαβής μιας τέτοιας ανάκλησης.

Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, σας έχουμε πληρώσει όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρεται από εμάς), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήθηκε ρητά κάτι άλλο μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τέλη για αυτήν την εξόφληση.

Δείγμα φόρμας ακύρωσης

(Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω.)

– Στο

P.R.I.M.A.S!

Kladower Damm 316 c-d

14089 Berlin

Deutschland

– Εγώ/εμείς (*) ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών ( *)/ την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

– Παραγγέλθηκε στις ( *)/ παραλήφθηκε στις (*)

– Όνομα καταναλωτή(ών)

– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

– Υπογραφή του(των) καταναλωτή(ών) (μόνο εάν η ειδοποίηση γίνεται σε χαρτί)

– Ημερομηνία

___________

(*) Διαγραφή όπου δεν ισχύει.

έκδοση 9 Απριλίου 2020 )