Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (P.R.I.M.A.S!, Kladower Damm 316 c-d, 14089 Berlin, Deutschland) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub e-mail), poinformuj. W tym celu możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe. Na naszej stronie internetowej https://www.primas-software.de/widerrufsformular/ można również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną przykładowy formularz anulowania lub inną jednoznaczną deklarację . Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. e-mailem).   

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie, że korzystasz z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje wycofania

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). ), do spłaty niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij.)

– Na

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*)

– Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

– Adres konsumenta (-ów)

– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku przekazania na papierze)

– Data

___________
(*) Niepotrzebne skreślić.

(Wersja z 9 kwietnia 2020 r.)