Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag avtalet ingås.

För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss (P.R.I.M.A.S!, Kladower Damm 316 c-d, 14089 Berlin, Deutschland) om ditt beslut att säga upp detta kontrakt med en tydlig deklaration (t.ex. ett brev skickat med post, fax eller e -post), informera. Du kan använda det bifogade provavbokningsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt. Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in ett avbokningsformulär eller en annan tydlig deklaration på vår webbplats https://www.primas-software.de/widerrufsformular/ . Om du använder det här alternativet skickar vi omedelbart en bekräftelse på mottagandet av ett sådant återkallande (t.ex. via e -post).   

För att klara avbokningsfristen räcker det med att du skickar din anmälan om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av uttag

Om du drar dig tillbaka från detta kontrakt kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att välja en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder) ), återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om din uppsägning av detta kontrakt. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte något annat uttryckligen kommit överens med dig; Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Formulär för uttag

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

– Kl

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– Jag / vi (*) häver härmed det avtal som jag / oss (*) ingått för köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)

– Beställde den (*) / mottogs den (*)

– Namn på konsument (er)

– Konsumentens adress

– Konsumentens (er) underskrift (endast om detta meddelas på papper)

– Datum

___________
(*) Radera om det inte är tillämpligt.

(Version av 9 april 2020)