Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (P.R.I.M.A.S!, Kladower Damm 316 c-d, 14089 Berlin, Deutschland) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail), informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt op onze website https://www.primas-software.de/widerrufsformular/ ook het voorbeeldformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring elektronisch invullen en indienen . Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.   

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

– Bij

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

– Datum

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(Versie van 9 april 2020)