Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, kontrakten indgås.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (P.R.I.M.A.S!, Kladower Damm 316 c-d, 14089 Berlin, Deutschland) om din beslutning om at annullere denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. Et brev sendt med post, fax eller e -mail), informer. Du kan bruge den vedhæftede formel annulleringsformular til dette formål, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også elektronisk udfylde og indsende prøvefortrydelsesformularen eller en anden klar erklæring på vores websted https://www.primas-software.de/widerrufsformular/ . Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig en bekræftelse på modtagelse af en sådan tilbagekaldelse med det samme (f.eks. Via e -mail).   

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om, at du udnytter din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagetrækningen

Hvis du trækker dig tilbage fra denne kontrakt, har vi givet dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af at vælge en anden leveringstype end den billigste standardlevering, vi tilbyder, har ), tilbagebetales straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt blev aftalt med dig; Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

Model fortrydelsesformular

(Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

– Kl

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– Jeg / vi (*) ophæver hermed den kontrakt, jeg / os (*) har indgået om køb af følgende varer (*) / levering af følgende service (*)

– Bestilt den (*) / modtaget den (*)

– Navn på forbrugeren (e)

– Forbrugerens adresse

– Forbrugerens (e) underskrift (kun hvis dette meddeles på papir)

– Dato

___________
(*) Slet, hvor det ikke er relevant.

(Version af 9. april 2020)