Angrerett

Du har rett til å si opp denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen kontrakten inngås.

For å utøve din angrerett, må du informere oss (P.R.I.M.A.S!, Kladower Damm 316 c-d, 14089 Berlin, Deutschland) om din beslutning om å kansellere denne kontrakten ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. Et brev sendt med post, faks eller e -post), informer. Du kan bruke det vedlagte eksempelkanselleringsskjemaet til dette formålet, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også elektronisk fylle ut og sende inn eksempelets kanselleringsskjema eller en annen klar erklæring på vårt nettsted https://www.primas-software.de/widerrufsformular/ . Hvis du bruker dette alternativet, sender vi deg en bekreftelse på mottak av en slik opphevelse umiddelbart (f.eks. Via e -post).   

For å nå avbestillingsfristen er det tilstrekkelig at du sender beskjed om at du utøver din angrerett før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av uttaket

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi ha gitt deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den billigste standardleveransen vi tilbyr ), som skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok melding om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke de samme betalingsmåtene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet ble uttrykkelig avtalt med deg; I ingen tilfeller vil du bli belastet noen avgifter for denne tilbakebetalingen.

Skjema for modelluttak

(Hvis du vil si opp kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.)

– Kl

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– Jeg / vi (*) opphever herved kontrakten jeg / oss (*) har inngått for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

– Bestilt den (*) / mottatt den (*)

– Navn på forbruker (e)

– Adressen til forbrukeren (e)

– Forbrukerens (e) signatur (bare hvis dette kommuniseres på papir)

– Dato

___________
(*) Slett der det ikke er aktuelt.

(Versjon av 9. april 2020)