Adat védelem

Köszönjük érdeklődését cégünk iránt. Az adatvédelem különösen fontos prioritás a P.R.I.M.A.S! vezetése számára. Elvileg lehetséges a P.R.I.M.A.S! webhely használata személyes adatok megadása nélkül. Ha azonban az érintett igénybe kívánja venni cégünk speciális szolgáltatásait weboldalunkon keresztül, szükség lehet személyes adatok kezelésére. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs jogalapja az ilyen kezelésnek, általában megkapjuk az érintett hozzájárulását.    

A személyes adatok-például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma-feldolgozása mindig az Általános Adatvédelmi Rendeletnek és a Primasra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásoknak megfelelően történik. . Cégünk ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatást kapnak jogaikról.  

Adatkezelőként a P.R.I.M.A.S! számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a webhelyen keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Ennek ellenére az internetes adatátvitel általában biztonsági résekkel járhat, így nem garantálható az abszolút védelem. Ezért minden érintett szabadon továbbíthat nekünk személyes adatokat alternatív módon, például telefonon.  

1. Fogalommeghatározások

A P.R.I.M.A.S! adatvédelmi irányelvei az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt terminológián alapulnak. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk előre elmagyarázni a használt terminológiát.  

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) személyes adatok

A személyes adatok minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozik. A természetes személy azonosíthatónak minősül, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen egy azonosítóhoz, például névhez, azonosító számhoz, helyadathoz, online azonosítóhoz vagy egy vagy több olyan különleges tulajdonsághoz való hozzárendelés révén, amelyek kifejezik a fizikai, fiziológiai, e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonossága azonosítható. 

 • b) érintett

Érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős személy kezeli.

 • c) Feldolgozás

A feldolgozás minden olyan folyamat, amelyet automatizált eljárások segítségével vagy anélkül hajtanak végre, vagy anélkül, hogy a személyes adatokhoz kapcsolódó folyamatok sorozata, például gyűjtése, rögzítése, szervezése, megrendelése, tárolása, adaptálása vagy megváltoztatása, olvasása, lekérdezése, használata, közzététele továbbítás, terjesztés vagy bármely más formában, összehasonlítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeni feldolgozásuk korlátozása céljából.

 • e) Profilozás

A profilalkotás a személyes adatok bármilyen automatizált feldolgozása, amely abból áll, hogy ezeket a személyes adatokat a természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére használják fel, különösen a munkateljesítményre, a gazdasági helyzetre, az egészségre, a személyesre vonatkozó szempontokat A preferenciák, érdekek elemzése vagy előrejelzése , e természetes személy megbízhatósága, viselkedése, tartózkodási helye vagy áthelyezése.

 • f) álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, amely során a személyes adatok további információk felhasználása nélkül már nem rendelhetők hozzá egy adott érintetthez, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják hogy a személyes adatok nem rendelhetők hozzá azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

 • g) Vezérlő vagy vezérlő

A felelős személy vagy a feldolgozásért felelős személy az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállamok joga határozza meg, a felelős személy vagy a kinevezésének konkrét kritériumai az uniós joggal vagy a tagállamok jogával összhangban biztosíthatók. 

 • h) Processzorok

A feldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely a felelős személy nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amelyhez személyes adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél -e vagy sem. Mindazonáltal azok a hatóságok, amelyek az uniós jog vagy a tagállamok joga szerint meghatározott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem minősülnek címzetteknek. 

 • j) harmadik fél

Harmadik fél olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, a felelős személy, a feldolgozó és azok a személyek, akik jogosultak a személyes adatok feldolgozására a felelős személy vagy a feldolgozó közvetlen felelőssége alatt .

 • k) Hozzájárulás

Hozzájárulás minden olyan szándéknyilatkozat, amelyet az érintett önkéntesen, tájékozott módon és egyértelműen nyilatkozat vagy egyéb egyértelmű megerősítő intézkedés formájában ad, és amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

2. A feldolgozásért felelős személy neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében felelős személy:

P.R.I.M.A.S! Software International UG

Kladower Damm 316 c-d

14089 Berlin

Deutschland

Tel.: 030/34 62 43 11

E-mail: support@primas-software-international.de

Weboldal: https://www.primas-software-international.de

3. Általános adatok és információk gyűjtése

A P.R.I.M.A.S! webhely általános adatokat és információkat gyűjt össze minden alkalommal, amikor egy érintett vagy egy automatizált rendszer hozzáfér a webhelyhez. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Az (1) használt böngészőtípusok és -verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, amelyről egy hozzáférő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. Hivatkozó), (4) azok az alwebhelyek, amelyek a weboldalunkon lévő hozzáférési rendszeren keresztül érhetők el, (5) a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) internetprotokoll -cím (IP -cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén elhárítják a veszélyt.  

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a P.R.I.M.A.S! nem von le következtetéseket az érintett személyről. Inkább ezekre az információkra van szükség ahhoz, hogy (1) helyesen jelenítsük meg weboldalunk tartalmát, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és a hirdetést, (3) biztosítsuk információtechnológiai rendszereink és a technológia hosszú távú működését. honlapunkon és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátják a bűnüldözéshez szükséges információkat egy kibertámadás esetén. Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat ezért a P.R.I.M.A.S! statisztikailag és tovább értékeli azzal a céllal, hogy növelje vállalatunk adatvédelmét és adatbiztonságát annak érdekében, hogy végső soron biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmi szintjét. A szerver naplófájljaiban található névtelen adatokat az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.   

4. Regisztráció weboldalunkon

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatok megadásával regisztráljon az adatkezelő weboldalán. Mely személyes adatok kerülnek továbbításra a feldolgozásért felelős személynek a regisztráció során használt megfelelő maszkból. Az érintett által bevitt személyes adatokat kizárólag a feldolgozásért felelős személy gyűjti össze és tárolja belső használatra. A feldolgozásért felelős személy gondoskodhat arról, hogy az adatokat továbbítsák egy vagy több feldolgozónak, például egy csomagszolgáltatónak, aki szintén kizárólag a feldolgozásért felelős személynek tulajdonítható belső használatra használja fel a személyes adatokat.   

Ha a feldolgozásért felelős személy weboldalán regisztrál, az internetszolgáltató (ISP) által az érintett személynek rendelt IP -címet, a regisztráció dátumát és idejét is elmenti. Ezeket az adatokat a háttérben tároljuk, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásainkkal való visszaéléseket, és szükség esetén lehetővé tegyük a bűncselekmények kivizsgálását. E tekintetben ezen adatok tárolása szükséges a feldolgozásért felelős személy védelme érdekében. Ezen adatok harmadik feleknek történő továbbítására nem kerül sor, kivéve, ha törvényi kötelezettsége van az átadásra, vagy ha az átadást büntetőeljárás alá vonják.   

Az érintett regisztrálása a személyes adatok önkéntes megadásával lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy olyan tartalmat vagy szolgáltatásokat kínáljon az érintettnek, amelyeket az ügy jellegéből adódóan csak regisztrált felhasználóknak ajánlhatnak fel. A regisztrált személyek bármikor szabadon módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik azokat a feldolgozásért felelős személy adatbázisából. 

A feldolgozásért felelős személy kérésre bármikor tájékoztatást ad minden érintett személynek arról, hogy mely személyes adatokat tárolják az érintettről. Továbbá a feldolgozásért felelős személy az érintett kérésére vagy tanácsára kijavítja vagy törli a személyes adatokat, feltéve, hogy nincsenek törvényi megőrzési követelmények. A feldolgozásért felelős személy összes alkalmazottja ebben az összefüggésben kapcsolattartó személyként áll az érintett rendelkezésére.  

5. Kapcsolatfelvételi lehetőségek a weboldalon keresztül

A törvényi előírások miatt a P.R.I.M.A.S! weboldal olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a cégünkkel történő gyors elektronikus kapcsolattartást és a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmaz egy általános címet is az úgynevezett elektronikus levelezéshez (e-mail cím). Ha az érintett e -mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon lép kapcsolatba a feldolgozásért felelős személlyel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az érintett által a feldolgozásért felelős személy által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat a feldolgozás vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.   

6. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

A feldolgozásért felelős személy az érintett személyes adatait csak a tárolási cél eléréséhez szükséges ideig tárolja, vagy ha ezt az európai irányelvek és rendeletek vagy más jogalkotó törvények vagy rendeletek határozzák meg. a feldolgozásért felelős személy alá van rendelve.

Ha a tárolás célja már nem érvényes, vagy ha az európai irányelvek és rendeletek vagy más felelős jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, akkor a személyes adatokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen blokkoljuk vagy töröljük.

7. Az érintett jogai

 • a) A megerősítéshez való jog

Minden érintett személynek joga van az európai irányelv és rendeletalkotó által biztosított jogot kérni a feldolgozásért felelős személytől, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák -e. Ha az érintett élni kíván a megerősítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával. 

 • b) Az információhoz való jog

Minden személynek, akit a személyes adatok feldolgozása érint, joga van az európai irányelv és szabályozás megalkotója által, hogy bármikor ingyenes információt kapjon a róla tárolt személyes adatokról, és ezen adatok másolatát a feldolgozásért felelős személytől. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak a következő információkhoz: 

 • a feldolgozási célokat
 • a kezelt személyes adatok kategóriái
 • Azok a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy még nyilvánosságra hozzák, különösen a harmadik országbeli címzetteknek vagy nemzetközi szervezeteknek
 • ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy a felelős személy általi feldolgozás korlátozásához való jog, vagy az ilyen adatkezeléssel szembeni kifogás
 • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panaszhoz való jog megléte
 • ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték össze: Minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről
 • az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésével összhangban történő profilalkotást, és – legalábbis ezekben az esetekben – érdemi információ az érintett logika logikájáról, hatályáról és tervezett hatásairól az érintett számára

Ezenkívül az érintettnek joga van ahhoz, hogy információt kapjon arról, hogy személyes adatokat továbbítottak -e harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez. Ebben az esetben az érintett jogosult arra is, hogy információt kapjon a továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról. 

Ha az érintett élni kíván ezzel az információhoz való jogával, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával.

 • c) Javításhoz való jog

Minden személynek, akit a személyes adatok feldolgozása érint, joga van az európai irányelvek és rendeletek alapján kérni a rájuk vonatkozó helytelen személyes adatok azonnali kijavítását. Ezenkívül az érintettnek joga van – figyelembe véve a feldolgozás céljait – kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését – többek között kiegészítő nyilatkozat útján. 

Ha az érintett élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (elfelejtés joga)

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotó által az irányelvek és rendeletek által biztosított követelésekhez, hogy a felelős személy haladéktalanul törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat, feltéve, hogy az alábbi okok egyike fennáll, és amennyiben a feldolgozás nem szükséges:

 • A személyes adatokat olyan célokra gyűjtötték vagy más módon dolgozzák fel, amelyekre már nincs szükségük.
 • Az érintett visszavonja hozzájárulását, amely alapján a feldolgozás az Art. 6 1. bekezdés Levél GDPR vagy Art. 9 2. bekezdés A GDPR betűje, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak.
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen az Art. 21 A GDPR 1. bekezdése, és nincsenek kényszerítő jogszerű indokok a feldolgozásra, vagy az érintett objektumok az Art. 21 A GDPR 2. bekezdése a feldolgozáshoz a.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatok törlése szükséges ahhoz, hogy az uniós jog vagy a felelős személy hatálya alá tartozó tagállamok joga szerinti jogi kötelezettség teljesüljön.
 • A személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtötték össze az Art. 8. 1 GDPR.

Ha a fent említett okok valamelyike ​​érvényes, és az érintett személy törölni szeretné a Primasban tárolt személyes adatokat, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával. A P.R.I.M.A.S! alkalmazottja gondoskodik a törlési kérelem azonnali teljesítéséről. 

Ha a személyes adatokat a P.R.I.M.A.S! nyilvánosságra hozta, és cégünk, mint felelős személy köteles törölni a személyes adatokat az Art. 17 A GDPR 1. bekezdése szerint a P.R.I.M.A.S! megfelelő intézkedéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtási költségeket annak érdekében, hogy értesítse a közzétett személyes adatokat feldolgozó más adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérte, hogy ezek a többi adatfeldolgozó törölje az összes adatot. linkek ezekre a személyes adatokra, vagy másolatok vagy replikációk, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A P.R.I.M.A.S! alkalmazottja egyedi esetekben gondoskodik a szükséges intézkedésekről. 

 • e) A feldolgozás korlátozásához való jog

Minden személynek, akit a személyes adatok feldolgozása érint, az európai irányelvek és rendeletek által biztosított jog megkövetelheti az adatkezelőtől, hogy korlátozza a feldolgozást, ha az alábbi feltételek valamelyike ​​teljesül:

 • Az érintett egy ideig vitatja a személyes adatok helyességét, amely lehetővé teszi a felelős személy számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyességét.
 • Az adatkezelés jogellenes, az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, helyette azt kéri, hogy korlátozzák a személyes adatok felhasználását.
 • A felelős személynek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítésére, érvényesítésére vagy védelmére.
 • Az érintett személy kifogást emelt az adatkezelés ellen az Art. 21 A GDPR 1. bekezdése és még nem állapították meg, hogy a felelős személy jogos indokai felülmúlják -e az érintettét.

Ha a fenti feltételek egyike teljesül, és az érintett személy kérni szeretné a Primasban tárolt személyes adatok korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával. A P.R.I.M.A.S! alkalmazottja gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról. 

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotó által az irányelvek és rendeletek által biztosított joghoz, hogy strukturáltan, közösen és géppel olvasható módon megkapja a rájuk vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az érintett a felelős személy rendelkezésére bocsátott. formátum. Ön is jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a felelős személy akadályoztatása nélkül továbbítsa egy másik felelős személynek, akinek a személyes adatokat átadták, feltéve, hogy a feldolgozás az Art. 6. 1 Levél GDPR vagy Art. 9. 2 betű a DS-GVO, vagy az Art. 6 bekezdés 1 b. Betű DS-GVO és a feldolgozás automatizált eljárásokkal történik, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy a személyre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során történik. felelős. 

Továbbá, amikor az adathordozhatósághoz való joguk gyakorlása során az Art. A GDPR 20. cikkének (1) bekezdése értelmében az érintett személynek joga van ahhoz, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik felelős személytől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez műszakilag megvalósítható, és ha ez nem érinti más személyek jogait és szabadságait.

Az adatok hordozhatóságához való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a P.R.I.M.A.S! egyik alkalmazottjával.

 • g) Tiltakozáshoz való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az irányelvek és rendeletek európai jogalkotója által biztosított jogával bármikor kifogást emelni a rájuk vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, amely az Art. 6 1. bekezdés e vagy f betű A DS-GVO kifogásolásra kerül. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. 

Kifogás esetén a P.R.I.M.A.S! a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk a kezelés kényszerítő, jogos indokait, amelyek felülmúlják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás a Jog érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. állítások.

Ha a P.R.I.M.A.S! személyes adatokat dolgoz fel a közvetlen levelezés működtetése érdekében, az érintett jogosult bármikor tiltakozni a személyes adatok ilyen jellegű reklámozás céljából történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámhoz kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a P.R.I.M.A.S! közvetlen marketing célú feldolgozása ellen, a P.R.I.M.A.S! a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat e célból.  

Ezenkívül az érintettnek sajátos helyzetéből adódó okokból joga van tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok P.R.I.M.A.S! általi tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célú feldolgozása ellen. 89. 1 GDPR tiltakozni, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges.

A kifogásolási jog gyakorlása érdekében az érintett közvetlenül kapcsolatba léphet a P.R.I.M.A.S! bármely alkalmazottjával vagy más alkalmazottjával. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a 2002/58 / EK irányelvtől függetlenül az érintett személy szabadon élhet kifogásolási jogával olyan automatizált eljárások segítségével, amelyekben műszaki előírásokat alkalmaznak. 

 • h) Automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is

Minden személynek, akit a személyes adatok feldolgozása érint, joga van az európai jogalkotó által az irányelvek és rendeletek által biztosított jogtól, hogy ne kerüljön olyan döntés hatálya alá, amely kizárólag automatizált feldolgozáson – ideértve a profilalkotást is – alapul, és amely joghatással bír rájuk, vagy hasonlóan jelentősen befolyásolja őket, ha a döntés (1) nem szükséges az érintett és a felelős személy közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) megengedett a felelős személynek alávetett uniós vagy tagállami jog, valamint rendelkezések megteszik a megfelelő intézkedéseket az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) az érintett kifejezett beleegyezésével történik.

Ha a döntés (1) szükséges az érintett és a felelős személy közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásával születik, a P.R.I.M.A.S! megteszi a megfelelő intézkedéseket a jogok és szabadságok és jogos érdekek az érintett védelme érdekében, beleértve legalább azt a jogot, hogy egy személy beavatkozzon a felelős személy részéről, kifejtse saját álláspontját és vitathassa a döntést.

Ha az érintett jogait kívánja érvényesíteni az automatizált döntésekkel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával.

 • i) A hozzájárulás visszavonásának joga az adatvédelmi jogszabályok alapján

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személynek joga van az európai jogalkotó által az irányelvek és rendeletek által biztosított jogait, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását.

Ha az érintett személy érvényesíteni kívánja a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jogát, bármikor kapcsolatba léphet a feldolgozásért felelős személy alkalmazottjával.

8. Fizetési mód: A Klarna adatvédelmi rendelkezései fizetési módként

A vezérlő integrált Klarna összetevőket tartalmaz ezen a webhelyen. A Klarna egy online fizetési szolgáltató, amely lehetővé teszi számla szerinti vásárlást vagy rugalmas részletfizetést. A Klarna egyéb szolgáltatásokat is kínál, például vevővédelem, személyazonosság- és hitelvizsgálat.  

A Klarna üzemeltetője a Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország.

Ha az érintett a „számlán történő vásárlás” vagy a „bérletvásárlás” lehetőséget választja fizetési lehetőségként a webáruházunk rendelési folyamata során, akkor az érintett adatait automatikusan továbbítjuk a Klarna részére. Ezen fizetési lehetőségek közül választva az érintett hozzájárul a számla vagy részletvásárlás feldolgozásához, illetve azonosságának és hitelképességének ellenőrzéséhez szükséges személyes adatok továbbításához. 

A Klarnának továbbított személyes adatok általában a keresztnév, a vezetéknév, a cím, a születési dátum, a nem, az e -mail cím, az IP -cím, a telefonszám, a mobiltelefonszám és a számla vagy részletvásárlás feldolgozásához szükséges egyéb adatok. Az adásvételi szerződés feldolgozásához az adott megrendeléshez kapcsolódó személyes adatok is szükségesek. Különösen a kölcsönös fizetési információk cseréje történhet, mint például a banki adatok, a kártya száma, a lejárati dátum és a CVC -kód, a tételek száma, a cikkszám, az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó adatok, az árak és az adók, a korábbi vásárlási magatartással kapcsolatos információk vagy egyéb információk az érintett személy pénzügyi helyzetéről.  

Az adatok továbbítását elsősorban személyazonosság -ellenőrzésre, fizetési adminisztrációra és csalásmegelőzésre szánják. A feldolgozásért felelős személy személyes adatokat továbbít a Klarna részére, különösen akkor, ha jogos érdek fűződik a továbbításhoz. A Klarna és a feldolgozásért felelős személy között kicserélt személyes adatokat a Klarna továbbítja a hitelügynökségeknek. A továbbítás célja személyazonosságának és hitelképességének ellenőrzése.   

A Klarna továbbá továbbítja a személyes adatokat kapcsolt vállalatoknak (Klarna Csoport) és szolgáltatóknak vagy alvállalkozóknak, amennyiben ez szükséges a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, vagy az adatokat a nevében kell kezelni.

A szerződéses jogviszony létesítésének, végrehajtásának vagy megszüntetésének eldöntéséhez a Klarna adatokat és információkat gyűjt és használ fel az érintett személy korábbi fizetési magatartásáról, valamint valószínűségi értékeit a jövőbeni viselkedésükhöz (ún. Pontozás). A pontozás kiszámítása tudományosan elismert matematikai-statisztikai eljárások alapján történik. 

Az érintett bármikor visszavonhatja a Klarna személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását. A visszavonás nem érinti azokat a személyes adatokat, amelyeket (szerződéses) fizetésfeldolgozás céljából fel kell dolgozni, felhasználni vagy továbbítani. 

A Klarna jelenlegi adatvédelmi előírásai a https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf címen találhatók.

9. Fizetési mód: A Sofortüberweisung adatvédelmi rendelkezései fizetési módként

A feldolgozásért felelős személy integrálta a Sofortüberweisung összetevőit ezen a webhelyen. A Sofortüberweisung egy fizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi készpénz nélküli fizetést a termékekért és szolgáltatásokért az interneten. A Sofortüberweisung egy technikai folyamat, amelyen keresztül az online kiskereskedő azonnal megkapja a fizetési visszaigazolást. Ez lehetővé teszi a kiskereskedő számára, hogy a megrendelést követően azonnal árut, szolgáltatást vagy letöltést szállítson az ügyfélnek.   

A Sofortüberweisung üzemeltető vállalata a SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Németország.

Ha az érintett a „Sofortüberweisung” fizetési módot választja online rendelésünk során, akkor az érintett adatait automatikusan továbbítjuk a Sofortüberweisung részére. E fizetési lehetőség kiválasztásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok továbbításához. 

A Sofortüberweisungon keresztül történő vásárlás feldolgozása során a vevő továbbítja a PIN -kódot és a TAN -t a Sofort GmbH -nak. A Sofortüberweisung ezután átutalást végez az online kiskereskedőnek a számlaegyenleg technikai ellenőrzése és további adatok lekérése után, hogy ellenőrizze a számla lefedettségét. Ezután az online kiskereskedő automatikusan értesül a pénzügyi tranzakció végrehajtásáról.  

A Sofortüberweisunggal kicserélt személyes adatok a keresztnév, vezetéknév, cím, e -mail cím, IP -cím, telefonszám, mobiltelefon -szám vagy más, a fizetés feldolgozásához szükséges adatok. Az adatok továbbításának célja a kifizetések feldolgozása és a csalások megelőzése. A feldolgozásért felelős személy akkor is továbbít más személyes adatokat a Sofortüberweisungnak, ha jogos érdek fűződik a továbbításhoz. A Sofortüberweisung és a feldolgozásért felelős személy között kicserélt személyes adatokat a Sofortüberweisung továbbíthatja a hitelintézeteknek. A továbbítás célja személyazonosságának és hitelképességének ellenőrzése.    

A Sofortüberweisung átadhatja a személyes adatokat kapcsolt vállalatoknak, szolgáltatóknak vagy alvállalkozóknak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, vagy az adatokat a vállalat nevében kell kezelni.

Az érintett személynek lehetősége van a Sofortüberweisung segítségével bármikor visszavonni a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. A visszavonás nem érinti azokat a személyes adatokat, amelyeket (szerződéses) fizetésfeldolgozás céljából fel kell dolgozni, felhasználni vagy továbbítani. 

A Sofortüberweisung vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ címen találhatók.

10. A feldolgozás jogalapja

Művészet. 6 világítottam. a GDPR szolgálja cégünket jogalapként azokhoz a feldolgozási műveletekhez, amelyekhez meghatározott feldolgozási célból beleegyezést kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például az olyan feldolgozási műveleteknél, amelyek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások nyújtásához vagy ellenszolgáltatáshoz szükségesek, feldolgozása az Art. 6 világítottam. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén. Ha cégünket törvényi kötelezettség terheli, amely megköveteli a személyes adatok kezelését, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, akkor a feldolgozás az Art. 6 világítottam. c GDPR. Ritka esetekben szükség lehet személyes adatok kezelésére az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne a helyzet például akkor, ha a cégünk látogatója megsérülne, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit továbbítani kellene orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Akkor a feldolgozás az Art. 6 világítottam. d GDPR. Végső soron a feldolgozási műveletek az Art. 6 világítottam. f GDPR. Azok a feldolgozási műveletek, amelyekre a fent említett jogalapok nem vonatkoznak, ezen a jogalapon alapulnak, ha az adatkezelés cégünk vagy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai ne érvényesüljön. Különösen engedélyezett ilyen feldolgozási műveletek elvégzése, mivel azokat az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette. E tekintetben úgy vélte, hogy jogos érdek akkor feltételezhető, ha az érintett a felelős személy ügyfele (GDPR (47) preambulumbekezdés, 2. mondat).      
   

11. Az adatkezelő vagy harmadik fél által folytatott jogos érdekek az adatkezelésben

Ha a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk I. pontjának f. Pontján alapul, akkor jogos érdekünk az üzleti tevékenység folytatása minden alkalmazottunk és részvényesünk javára.

12. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a vonatkozó jogszabályi megőrzési idő. Az időszak lejárta után a vonatkozó adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez. 

13. Törvényi vagy szerződéses rendelkezések a személyes adatok szolgáltatására vonatkozóan; A szerződés megkötésének szükségessége; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ellátás elmulasztásának lehetséges következményei   

Elmagyarázzuk Önnek, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adószabályok), vagy szerződéses szabályozásból is eredhet (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információk).
A szerződés megkötéséhez néha szükség lehet arra, hogy az érintett olyan személyes adatokat bocsásson rendelkezésünkre, amelyeket később fel kell dolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor cégünk szerződést köt velük. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt jelentené, hogy a szerződést nem lehetne megkötni az érintett személlyel. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot egyik alkalmazottunkkal. Munkatársunk eseti alapon elmagyarázza az érintett személynek, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy szükséges a szerződés megkötéséhez, van-e kötelezettség a személyes adatok megadására és mi az következményekkel járna a személyes adatok megadásának elmulasztása.  
 

14. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat jött létre az adatvédelmi nyilatkozat generátor DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, amely működik, mint az adatvédelmi tisztviselő, együttműködve adatvédelmi ügyvédek az ügyvédi iroda WILDE Beuger SOLMECKE | Ügyvédek alkottak.               

Copyright 2016-2022 P.R.I.M.A.S! Software International  UG