Szolgáltatási feltételek

Szerződési feltételek az adásvételi szerződések keretében, amelyek a https://www.primas-software.de platformon keresztül jönnek létre

között

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– a továbbiakban: szolgáltató –  

és

ezen platform 2. pontjában említett felhasználói – a továbbiakban: „ügyfél / ügyfél” – zárva vannak. 

1. § Hatály, fogalommeghatározások

(1) A szolgáltató és az ügyfél közötti üzleti kapcsolat tekintetében az alábbi általános szerződési feltételek kizárólag a megrendelés időpontjában érvényes változatban érvényesek. Az ügyfél eltérő feltételeit nem ismerik el, kivéve, ha a szolgáltató kifejezetten írásban hozzájárul ezek érvényességéhez.

(2) Digitális termékek értékesítésére a termékleírásban nyilvánvaló vagy a körülményekből következő korlátozások vonatkoznak, különösen a digitális termékekhez kapcsolódó licencszerződések. Kétség esetén csak kereskedelmi célú felhasználás engedélyezett az értékesítés vagy az allicenc engedélye nélkül.

2. § szerződéskötés

(1) Az ügyfél kiválaszthatja a termékeket a szolgáltató kínálatából, és a „Hozzáadás a kosárba” gomb segítségével összegyűjtheti őket egy úgynevezett bevásárlókosárba. A „Vásárlás most” gombbal kötelező érvényű kérelmet nyújt be a kosárban lévő áruk megvásárlására. A megrendelés elküldése előtt az ügyfél bármikor módosíthatja és megtekintheti az adatokat.

(2) A szolgáltató ezután automatikus visszaigazolást küld az ügyfélnek a „Megrendelés visszaigazolása a P.R.I.M.A.S! -tól!” E -mailben, amelyben az ügyfél megrendelése ismét szerepel, és amelyet az ügyfél kinyomtathat a „Nyomtatás” funkció segítségével. Az ügyfél megrendelése (1) a bevásárlókosár megfelelő tartalmával történő szerződéskötési ajánlatot jelenti. Az átvétel visszaigazolása (megrendelés visszaigazolása) az ajánlatnak a szolgáltató általi elfogadását jelenti. Ez összefoglalja a megrendelés tartalmát. Ebben az e-mailben vagy külön e-mailben, de legkésőbb az áru leszállításakor a szerződés szövegét (amely a megrendelésből, a feltételekből és a megrendelés visszaigazolásáról áll) elküldjük az ügyfélnek egy állandó adathordozó (e-mail vagy papírnyomtatás). A szerződés szövegét az adatvédelemnek megfelelően mentjük.   

(3) A szerződés a következő nyelveken jön létre: német.

3. § szállítás, áruk elérhetősége, fizetési módok

(1) Az általunk megadott szállítási időket a megrendelés visszaigazolásától számítjuk (jelen feltételek 2. § (2) bekezdése), feltéve, hogy a vételárat előre kifizették.

(2) Ha az ügyfél által a megrendelésben megadott termék csak ideiglenesen nem érhető el, a szolgáltató erről haladéktalanul értesíti az ügyfelet is. Két hetet meghaladó szállítási késedelem esetén a vevőnek joga van elállni a szerződéstől. Ezenkívül ebben az esetben a szolgáltató is jogosult elállni a szerződéstől. Ennek során azonnal visszatéríti az ügyfél által már kifizetett összegeket.

(3) A következő szállítási korlátozások érvényesek: A szolgáltató csak azoknak az ügyfeleknek szállít, akiknek szokásos tartózkodási helye (számlázási címe) az alábbi országok egyikében van, és akik ugyanabban az országban tudnak szállítási címet megadni: Németország. 

(4) Az ügyfél azonnal, hitelkártyával vagy számlával fizethet.

(5) A vételár megfizetése a szerződés megkötését követően azonnal esedékes. Ha a fizetés esedékességének időpontját a naptár szerint határozzák meg, az ügyfél már késik a dátum hiányával.

4. § A tulajdonjog megtartása

A leszállított áru a szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételárat teljes egészében meg nem fizetik.

§ 5. árak és szállítási költségek

(1) A szolgáltató weboldalán feltüntetett árak tartalmazzák a vonatkozó törvényes forgalmi adót.

6. § Anyagi hibákra vonatkozó jótállás

(1) Az anyagi hibákért a szolgáltató felel az alkalmazandó törvényi rendelkezéseknek, különösen a 434. § -ának és azt követő pontjainak megfelelően. BGB. A vállalkozók számára a szolgáltató által szállított termékekre a jótállási idő 12 hónap.

7. § felelősség

(1) Az ügyfél kártérítési igényei kizártak. Ez alól kizártak az ügyfél által az életben, a végtagokban, az egészségben vagy az alapvető szerződéses kötelezettségek (sarkalatos kötelezettségek) megsértéséből eredő károk, valamint a szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapuló egyéb károk. , jogi képviselői vagy helyettes ügynökei. Az alapvető szerződéses kötelezettségek azok, amelyek teljesítése szükséges a szerződés céljának eléréséhez.

(2) Az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a szolgáltató csak akkor felel a tipikus, előre látható károkért, ha azt egyszerűen gondatlanság okozta, kivéve, ha az ügyfél jogosult az élet-, végtag- vagy egészségi kár megtérítésére.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt korlátozások a szolgáltató törvényes képviselői és helyettes ügynökei javára is érvényesek, ha a követeléseket közvetlenül velük szemben támasztják alá.

(4) A termékfelelősségi törvény rendelkezései változatlanok maradnak.

8. § záró rendelkezések

(1) A szolgáltató és az ügyfél közötti szerződésekre a Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik, kivéve az ENSZ értékesítési jogát és a nemzetközi magánjogot.

(2) Ha az ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különleges alap, az ügyfél és a szolgáltató közötti szerződéses kapcsolatokból eredő viták joghatósága a szolgáltató székhelye.

(3) A szerződés a többi részében is kötelező marad, még akkor is, ha az egyes pontok jogilag érvénytelenek. Az érvénytelen pontok helyett a törvényi rendelkezések alkalmazandók, ha léteznek. Ha ez ésszerűtlen nehézségeket jelentene az egyik szerződő fél számára, akkor a szerződés egésze érvénytelenné válik.

Alternatív vitarendezés az Art. 14. 1 ODR-VO és 36. § VSBG:

Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez (OS), amelyet a https://ec.europa.eu/consumers/odr címen talál . Nem vagyunk kötelesek és nem is vagyunk hajlandók részt venni a vitarendezési eljárásban a fogyasztói választottbíróság előtt.