P.R.I.M.A.S! giver mulighed for at gemme data om et ubegrænset antal personer og er bevidst udviklet som et familieprogram.

Eksempelvis kan alle familiemedlemmers løbende sygehistorie gemmes for hvert enkelt medlem.

Derfor er det meget vigtigt at registrere alle familiemedlemmers personlige oplysninger i menuen “Forindstillinger” efter installation af programmet.

Indtastes data i en formular, uden at de personlige oplysninger er registreret i menuen “Forindstillinger”, gemmes de indtastede data logisk nok ikke, da de ikke kan henføres til nogen person!

Nogle formularer, f.eks. adressefortegnelsen, har ikke nogen persontilknytning, da det ikke ville give mening. De 6 databaser er knyttet sammen i et netværk; dvs. en registrering i adressefortegnelsen i en database vises også automatisk i de resterende 5 databaser.

Det er ikke muligt at samle alle 6 databaser i én enkelt database på grund af den fastlagte begrænsning af hukommelseskapaciteten på 2 gigabyte. Det ville også reducere overskueligheden.

Det er i enkelte tilfælde muligt at skifte fra en database til en anden uden at forlade den samme (hyperlink). Men som regel skal databasen først lukkes.