Servicebetingelser

Kontraktsbetingelser inden for rammerne af salgskontrakter, der indgås via platformen https://www.primas-software.de

mellem

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– i det følgende benævnt “udbyder” –  

og

brugerne af denne platform, der er omtalt i § 2 i disse vilkår og betingelser – i det følgende benævnt “kunde / kunde” – er lukket. 

§ 1 Anvendelsesområde, definitioner

(1) For forretningsforholdet mellem udbyderen og kunden gælder følgende generelle vilkår og betingelser udelukkende i den version, der var gyldig på tidspunktet for ordren. Kundens afvigende betingelser anerkendes ikke, medmindre udbyderen udtrykkeligt accepterer deres gyldighed skriftligt.

(2) Ved salg af digitale produkter gælder de begrænsninger, der fremgår af produktbeskrivelsen eller på anden måde følger af omstændighederne, især de licensaftaler, der er knyttet til de digitale produkter. I tvivlstilfælde gives kun kommerciel brug uden ret til at videresælge eller underlicensere.

§ 2 Indgåelse af kontrakt

(1) Kunden kan vælge produkter fra udbyderens sortiment og samle dem i en såkaldt indkøbskurv ved hjælp af knappen “Føj til indkøbskurv”. Med knappen “Køb nu” indsender han en bindende ansøgning om køb af varerne i indkøbskurven. Inden kunden afgiver ordren, kan kunden til enhver tid ændre og se dataene.

(2) Udbyderen sender derefter kunden en automatisk bekræftelse af modtagelsen med emnet “Bekræftelse af din ordre fra P.R.I.M.A.S!” Via e -mail, hvor kundens ordre vises igen, og som kunden kan udskrive ved hjælp af funktionen “Udskriv”. Kundens ordre (1) repræsenterer tilbuddet om at indgå en kontrakt med det respektive indhold i indkøbskurven. Modtagelsesbekræftelsen (ordrebekræftelse) repræsenterer udbyderens accept af tilbuddet. Dette opsummerer ordens indhold. I denne e-mail eller i en separat e-mail, men senest ved levering af varerne, vil kontraktens tekst (bestående af ordre, vilkår og betingelser og ordrebekræftelse) blive sendt til kunden af ​​os på en permanent databærer (e-mail eller papirudskrift). Kontraktens tekst gemmes i overensstemmelse med databeskyttelse.   

(3) Kontrakten indgås på sprogene: tysk.

§ 3 Levering, tilgængelighed af varer, betalingsmetoder

(1) Leveringstider, der er angivet af os, beregnes fra tidspunktet for vores ordrebekræftelse (§ 2 (2) i disse vilkår og betingelser), forudsat at købsprisen er betalt på forhånd.

(2) Hvis det produkt, der er angivet af kunden i ordren, kun er midlertidigt utilgængeligt, vil udbyderen også straks underrette kunden om dette. I tilfælde af leveringsforsinkelse på mere end to uger har kunden ret til at trække sig tilbage fra kontrakten. Desuden er udbyderen i dette tilfælde også berettiget til at trække sig fra kontrakten. Ved at gøre dette vil han straks tilbagebetale alle betalinger, der allerede er foretaget af kunden.

(3) Følgende leveringsbegrænsninger gælder: Udbyderen leverer kun til kunder, der har deres sædvanlige bopæl (faktureringsadresse) i et af følgende lande, og som kan angive en leveringsadresse i samme land: Tyskland. 

(4) Kunden kan betale med instant, kreditkort eller faktura.

(5) Betaling af købesummen forfalder straks ved kontraktindgåelse. Hvis forfaldsdatoen for betalingen bestemmes i henhold til kalenderen, er kunden allerede misligholdt ved at mangle datoen.

§ 4 Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver udbyderens ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

§ 5 Priser og forsendelsesomkostninger

(1) Alle priser angivet på udbyderens websted inkluderer den gældende lovpligtige moms.

§ 6 Garanti for materialefejl

(1) Udbyderen er ansvarlig for væsentlige fejl i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser, især §§ 434 ff. BGB. For iværksættere er garantiperioden for varer leveret af udbyderen 12 måneder.

§ 7 Ansvar

(1) Kundens krav om skader er udelukket. Undtaget herfra er krav om skader fra kunden på grund af personskade, lemmer, helbred eller overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinalforpligtelser) samt ansvar for anden skade på grund af forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af pligten fra udbyderens side , hans juridiske repræsentanter eller stedfortrædere. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendig for at nå kontraktens formål.

(2) I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er udbyderen kun ansvarlig for typisk, forudsigelig skade, hvis dette var forårsaget af uagtsomhed, medmindre kunden er berettiget til erstatning for skader på liv, lemmer eller helbred.

(3) Begrænsningerne i stk. 1 og 2 gælder også til fordel for udbyderens juridiske repræsentanter og stedfortrædende agenter, hvis krav gøres gældende direkte mod dem.

(4) Bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke.

§ 8 Afsluttende bestemmelser

(1) Forbundsrepublikken Tysklands lov finder anvendelse på kontrakter mellem udbyderen og kunden, undtagen FN’s salgsret og international privatret.

(2) Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentlig fond, er jurisdiktionsstedet for alle tvister, der opstår som følge af kontraktforhold mellem kunden og udbyderen, udbyderens hjemsted.

(3) Kontrakten forbliver bindende i de resterende dele, selvom individuelle punkter er juridisk ineffektive. I stedet for de ineffektive punkter finder lovbestemmelserne anvendelse, hvis de findes. Hvis dette ville repræsentere en urimelig vanskelighed for en af ​​de kontraherende parter, bliver kontrakten som helhed ineffektiv.

Alternativ tvistbilæggelse i henhold til art. 14 Stk. 1 ODR-VO og § 36 VSBG:

Europa -Kommissionen har en platform til online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde på https://ec.europa.eu/consumers/odr . Vi er hverken forpligtede eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugers voldgiftsnævn.