P.R.I.M.A.S! gjør det mulig å lagre opplysningene til et ubegrenset antall personer, og er bevisst utviklet som et familieprogram.

Det er for eksempel mulig å lagre den løpende medisinske historien til alle familiemedlemmer separat for hvert familiemedlem.

Derfor er det viktig at alle familiemedlemmenes personopplysninger angis i menyen «Forhåndsinnstillinger» når programmet er installert.

Hvis opplysninger legges til i et skjema uten at personopplysninger er angitt i menyen «Forhåndsinnstillinger», lagres ikke de angitte opplysningene siden de ikke kan tilordnes en person.

Noen skjemaer, deriblant adresseregisteret, er ikke tilordnet personer siden dette ikke gir noen mening. De seks databasene er forbundet med hverandre, noe som betyr at en oppføring som vises i adresseregisteret i én database, også automatisk vises i de andre fem databasene.

Sammenslåingen av de seks databasene til én database er ikke mulig på grunn av den begrensede lagringsplassen på 2 gigabyte, samtidig som dette heller ikke er praktisk med hensyn til oversiktlighet

Det er i enkelttilfeller mulig å bytte fra en database til en annen uten å forlate denne (Hyperlink). Men vanligvis må databasen først lukkes.