Vilkår for bruk

Kontraktsbetingelser innenfor rammen av salgskontrakter, som inngås via plattformen https://www.primas-software.de

mellom

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– heretter referert til som «leverandør» –  

og

brukerne av denne plattformen referert til i § 2 i disse vilkårene og betingelsene – heretter kalt «kunde / kunde» – er stengt. 

§ 1 Omfang, definisjoner

(1) For forretningsforholdet mellom leverandøren og kunden gjelder følgende generelle vilkår og betingelser utelukkende i den versjonen som var gyldig på bestillingstidspunktet. Kundens avvikende forhold blir ikke anerkjent med mindre leverandøren uttrykkelig godtar skriftlig gyldighet.

(2) For salg av digitale produkter gjelder begrensningene som fremgår av produktbeskrivelsen eller på annen måte som følge av omstendighetene, særlig lisensavtalene knyttet til de digitale produktene. I tvilstilfeller er det bare kommersiell bruk som gis uten rett til å videreselge eller lisensiere.

§ 2 inngåelse av kontrakt

(1) Kunden kan velge produkter fra leverandørens sortiment og samle dem i en såkalt handlekurv ved hjelp av knappen «Legg i handlevogn». Med knappen «Kjøp nå» sender han en bindende søknad om kjøp av varene i handlekurven. Før du sender inn bestillingen, kan kunden når som helst endre og se dataene.

(2) Leverandøren sender deretter kunden en automatisk mottaksbekreftelse med emnet «Bekreftelse på bestillingen din fra P.R.I.M.A.S!» På e -post, der kundens ordre er oppført på nytt og som kunden kan skrive ut ved hjelp av «Skriv ut» -funksjonen. Kundens ordre (1) representerer tilbudet om å inngå en kontrakt med det respektive innholdet i handlekurven. Mottaksbekreftelsen (ordrebekreftelse) representerer leverandørens aksept av tilbudet. Dette oppsummerer innholdet i ordren. I denne e-posten eller i en egen e-post, men senest ved levering av varene, vil teksten i kontrakten (bestående av ordre, vilkår og betingelser og ordrebekreftelse) bli sendt til kunden av oss på en permanent databærer (utskrift av e-post eller papir). Teksten i kontrakten lagres i henhold til databeskyttelse.   

(3) Kontrakten inngås på språkene: tysk.

§ 3 levering, tilgjengelighet av varer, betalingsmetoder

(1) Leveringstider spesifisert av oss er beregnet fra tidspunktet for ordrebekreftelsen (§ 2 (2) i disse vilkårene), forutsatt at kjøpesummen er betalt på forhånd.

(2) Hvis produktet spesifisert av kunden i bestillingen bare er midlertidig utilgjengelig, vil leverandøren også varsle kunden om dette umiddelbart. Ved leveringsforsinkelse på mer enn to uker har kunden rett til å trekke seg fra kontrakten. I tillegg har leverandøren i dette tilfellet også rett til å trekke seg fra kontrakten. Ved å gjøre dette vil han umiddelbart refundere betalinger som allerede er gjort av kunden.

(3) Følgende leveringsbegrensninger gjelder: Leverandøren leverer kun til kunder som har sin vanlige bosted (faktureringsadresse) i et av følgende land og som kan oppgi en leveringsadresse i samme land: Tyskland. 

(4) Kunden kan betale med øyeblikkelig, kredittkort eller faktura.

(5) Betaling av kjøpesummen forfaller umiddelbart ved inngåelse av kontrakten. Hvis forfallsdatoen for betalingen bestemmes i henhold til kalenderen, er kunden allerede misligholdt ved å savne datoen.

§ 4 Eiendomsforbehold

De leverte varene forblir leverandørens eiendom til kjøpesummen er betalt i sin helhet.

§ 5 priser og fraktkostnader

(1) Alle priser som er oppgitt på leverandørens nettsted inkluderer gjeldende lovbestemt omsetningsavgift.

§ 6 Garanti for materialfeil

(1) Leverandøren er ansvarlig for vesentlige mangler i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, særlig §§ 434 ff. BGB. For entreprenører er garantiperioden for varer levert av leverandøren 12 måneder.

§ 7 ansvar

(1) Krav fra kunden om skader er utelukket. Unntatt fra dette er krav om skader fra kunden på grunn av livsfare, lemmer, helse eller brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser (kardinalforpliktelser) samt ansvar for annen skade på grunn av forsettlig eller grovt uaktsom brudd på plikt fra leverandøren , hans juridiske representanter eller stedfortredere. Viktige kontraktsforpliktelser er de hvis oppfyllelse er nødvendig for å nå kontraktsmålet.

(2) Ved brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser er leverandøren kun ansvarlig for typisk, forutsigbar skade hvis dette bare var forårsaket av uaktsomhet, med mindre kunden har krav på erstatning for skade på liv, lemmer eller helse.

(3) Begrensningene i nr. 1 og 2 gjelder også til fordel for juridiske representanter og stedfortredere for leverandøren hvis krav blir hevdet direkte mot dem.

(4) Bestemmelsene i produktansvarsloven forblir upåvirket.

§ 8 sluttbestemmelser

(1) Forbundsrepublikken Tysklands lov gjelder for kontrakter mellom leverandøren og kunden, unntatt FNs salgsrett og internasjonal privatrett.

(2) Hvis kunden er en kjøpmann, en juridisk enhet under offentlig lov eller et spesialfond under offentlig rett, er jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår som følge av kontraktsforhold mellom kunden og leverandøren leverandørens registrerte kontor.

(3) Kontrakten forblir bindende i de resterende delene, selv om individuelle punkter er juridisk ineffektive. I stedet for de ineffektive punktene gjelder lovbestemmelsene, hvis de eksisterer. Hvis dette ville representere en urimelig motgang for en av avtalepartene, blir kontrakten som helhet ineffektiv.

Alternativ tvisteløsning i henhold til art. 14 Para. 1 ODR-VO og § 36 VSBG:

Europakommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning (OS), som du finner på https://ec.europa.eu/consumers/odr . Vi er verken forpliktet eller villige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for et forbrukernemnd.