Med P.R.I.M.A.S! kan uppgifter om ett obegränsat antal personer lagras. P.R.I.M.A.S! är strukturerat som ett familjeprogram.

Det går exempelvis att löpande lagra sjukdomshistorien för samtliga familjemedlemmar, indelat för var och en.

Detta fungerar dock bara om personuppgifterna för alla familjemedlemmar skrivs in i meny ”Förinställningar” efter att programmet har installerats.

Om detta inte görs och data skrivs in i ett formulär utan att personuppgifterna är registrerade, kan de inskrivna uppgifterna inte sparas eftersom de inte är kopplade till någon person!

För vissa typer av formulär, t.ex. adressregister, behövs naturligtvis ingen personkoppling. De sex databaserna är uppkopplade mot varandra så att en post som skrivs in i ena databasens adressregister, även syns i de fixera andra databaserna.

Det är inte möjligt att lägga ihop alla sex databaser till en enda stor databas. Den tekniska orsaken är ett maximalt lagringsutrymme på 2 gigabyte, men det vore dessutom inte fördelaktigt eftersom en så stor databas skulle bli mycket oöverskådlig.

Ibland går det att via hyperlänk direkt växla till en annan databas inifrån en öppen databas (Hyperlink), men i de flesta fall måste den öppna databasen stängas först.