Användarvillkor

Avtalsvillkor inom ramen för försäljningsavtal, som görs via plattformen https://www.primas-software.de

mellan

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– nedan kallad ”leverantör” –  

och

användarna av denna plattform som avses i § 2 i dessa villkor – nedan kallade ”kund / kund” – är stängda. 

§ 1 Tillämpningsområde, definitioner

(1) För affärsförhållandet mellan leverantören och kunden gäller följande allmänna villkor uteslutande i den version som var giltig vid beställningstillfället. Avvikande villkor för kunden erkänns inte om inte leverantören uttryckligen godkänner deras giltighet skriftligen.

(2) För försäljning av digitala produkter gäller de begränsningar som framgår av produktbeskrivningen eller på annat sätt som följer av omständigheterna, särskilt de licensavtal som bifogas de digitala produkterna. Vid tvivel beviljas endast kommersiell användning utan rätt att sälja vidare eller underlicensiera.

§ 2 ingående av kontrakt

(1) Kunden kan välja produkter från leverantörens sortiment och samla dem i en så kallad kundvagn med knappen ”Lägg till i kundvagn”. Med knappen ”Köp nu” skickar han in en bindande ansökan om att köpa varorna i kundvagnen. Innan beställningen skickas kan kunden när som helst ändra och se uppgifterna.

(2) Leverantören skickar sedan kunden en automatisk mottagningsbekräftelse med ämnet ”Bekräftelse av din beställning från P.R.I.M.A.S!” Via e -post, där kundens beställning listas igen och som kunden kan skriva ut med funktionen ”Skriv ut”. Kundens order (1) representerar erbjudandet att ingå ett avtal med respektive innehåll i kundvagnen. Mottagningsbekräftelsen (orderbekräftelse) representerar leverantörens accept av erbjudandet. Detta sammanfattar beställningens innehåll. I detta e-postmeddelande eller i ett separat e-postmeddelande, men senast vid leverans av varorna, skickas kontraktet (bestående av beställning, villkor och orderbekräftelse) till kunden av oss på en permanent databärare (e-post eller pappersutskrift). Avtalstexten sparas i enlighet med dataskydd.   

(3) Avtalet ingås på språken: tyska.

3 § leverans, tillgänglighet av varor, betalningsmetoder

(1) Leveranstider som anges av oss beräknas från tidpunkten för vår orderbekräftelse (§ 2 (2) i dessa villkor), förutsatt att inköpspriset har betalats i förskott.

(2) Om den produkt som kunden angav i beställningen endast är tillfälligt otillgänglig, kommer leverantören också att meddela kunden detta omedelbart. Vid leveransförsening på mer än två veckor har kunden rätt att ångra avtalet. Dessutom har leverantören i detta fall också rätt att dra sig ur kontraktet. Genom att göra detta kommer han omedelbart att återbetala alla betalningar som redan gjorts av kunden.

(3) Följande leveransbegränsningar gäller: Leverantören levererar endast till kunder som har sin vanliga bostad (faktureringsadress) i ett av följande länder och som kan tillhandahålla en leveransadress i samma land: Tyskland. 

(4) Kunden kan betala med kort, kreditkort eller faktura.

(5) Betalning av köpeskillingen betalas omedelbart vid avtalets ingående. Om förfallodagen för betalningen bestäms enligt kalendern är kunden redan i standard när den saknar datumet.

4 § äganderättsförbehåll

De levererade varorna förblir leverantörens egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 5 priser och fraktkostnader

(1) Alla priser som anges på leverantörens webbplats inkluderar gällande lagstadgad moms.

§ 6 Garanti för materialfel

(1) Leverantören är ansvarig för materialfel i enlighet med gällande lagstadgade bestämmelser, särskilt 434 ff. BGB. För företagare är garantitiden för varor som levereras av leverantören 12 månader.

§ 7 ansvar

(1) Kundens krav på skador utesluts. Undantagna från detta är skadeståndsanspråk från kunden på grund av skada på liv, lem, hälsa eller från åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser) samt ansvar för annan skada som grundas på uppsåtligt eller grov oaktsamhet från tjänsteleverantörens åsidosättande , hans juridiska företrädare eller ställföreträdare. Väsentliga avtalsförpliktelser är dem vars uppfyllelse är nödvändig för att uppnå kontraktets mål.

(2) Vid överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser är leverantören endast ansvarig för typisk, förutsebar skada om detta orsakades helt enkelt av vårdslöshet, såvida inte kunden har rätt till ersättning för skada på liv, lem eller hälsa.

(3) Begränsningarna i punkterna 1 och 2 gäller också till förmån för leverantörens juridiska ombud och ställföreträdare om anspråk görs gällande direkt mot dem.

(4) Bestämmelserna i produktansvarslagen påverkas inte.

8 § slutbestämmelser

(1) Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller avtal mellan leverantören och kunden, med undantag för FN: s försäljningslag och internationell privaträtt.

(2) Om kunden är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild offentligrättslig fond, är jurisdiktionsplatsen för alla tvister som uppstår av avtalsförhållanden mellan kunden och leverantören leverantörens säte.

(3) Kontraktet förblir bindande i sina återstående delar även om enskilda punkter är juridiskt ineffektiva. I stället för de ineffektiva punkterna gäller de lagstadgade bestämmelserna om de finns. Om detta skulle innebära en orimlig svårighet för en av de avtalsslutande parterna blir kontraktet som helhet ineffektivt.

Alternativ tvistlösning enligt art. 14 st. 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online -tvistlösning (OS) som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr . Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentnämnd.