Program P.R.I.M.A.S! umożliwia przechowywanie danych nieograniczonej liczby osób i został przystosowany, aby optymalnie służyć całej rodzinie.

Można np. zapisać w nim aktualną dokumentację medyczną wszystkich członków rodziny – dla każdej osoby osobno.

Dlatego po zainstalowaniu programu w menu „Ustawienia wstępne” koniecznie należy wpisać dane osobowe wszystkich członków rodziny.

To bardzo ważne, ponieważ w przypadku wpisywania danych do jednego z formularzy bez wcześniejszego wprowadzenia personaliów w menu „Ustawienia wstępne” dane te nie zostaną zapisane z powodu braku możliwości ich przyporządkowania do konkretnej osoby!

Niektóre formularze, np. lista adresów, ze względu na swoją specyfikę nie wymagają przyporządkowywania do osób. 6 baz danych, z których korzysta program, jest ze sobą powiązanych; oznacza to, że pozycja dodana do listy adresów w jednej bazie danych automatycznie będzie widoczna także w 5 pozostałych bazach.

Połączenie wszystkich 6 baz danych w jedną nie jest możliwe, ponieważ domyślna pojemność jest ograniczona do 2 gigabajtów, a poza tym zaburzałoby to czytelność i przejrzystość.

Przełączanie pomiędzy dwiema bazami danych w pojedynczych przypadkach jest możliwe bez konieczności zamykania pierwszej z nich (hyperlink). Jednak zazwyczaj najpierw należy zamknąć już otwartą bazę danych.