P.R.I.M.A.S!, sınırsız sayıda kişinin verilerinin saklanmasını sağlar ve bilinçli şekilde bir aile programı olarak oluşturulmuştur.

Örneğin, tüm aile üyelerinin mevcut tıbbi geçmişi, her bir üye için ayrı ayrı saklanabilir.

Bu nedenle, program yüklendikten sonra “Tercihler” menüsünden tüm aile üyelerinin kişisel bilgilerinin kaydedilmesi önemlidir.

Özellikle, “Tercihler” menüsünde kişisel bilgiler oluşturulmadan bir forma veri girilecek olursa, girilen veriler sonuç olarak herhangi bir kişiye atanamayacağı için saklanmayacaktır!

Bu hiçbir anlam ifade etmeyeceği için, örneğin adres dizini gibi bazı formların herhangi bir kişi ataması yoktur. 6 veri tabanı birbirleriyle ağ bağlantılıdır; yani, bir veri tabanındaki adres dizinine yapılan bir giriş, kalan 5 veri tabanında da otomatik olarak görünür.

Depolama kapasitesinin 2 Gigabayt olarak belirlenen sınırlaması nedeniyle, 6 veri tabanının tamamının tek bir veri tabanında birleştirilmesi mümkün olmayacak ve anlaşılırlık nedenleriyle de uygun olmayacaktır

Bazı durumlarda, veri tabanından çıkış yapmadan, bir veri tabanından diğerine geçiş yapmak mümkündür (Hyperlink). Bununla birlikte, kural olarak öncelikle veri tabanının kapatılması gerekir.