P.R.I.M.A.S! mahdollistaa rajoittamattoman henkilömäärän tietojen tallennuksen, ja se on suunniteltu tietoisesti perheohjelmaksi.

Esimerkiksi kaikkien perheenjäsenten juokseva potilaskertomus voidaan tallentaa – erikseen jokaiselle perheenjäsenelle.

Sen vuoksi on tärkeää, että ohjelman asennuksen jälkeen esiasetusten valikosta lisätään kaikkien perheenjäsenten henkilötiedot ohjelmaan.

Jos tietoja syötetään kaavakkeeseen ilman, että henkilötiedot on lisätty esiasetusten valikon kautta, syötettyjen tietojen tallennus ei onnistu, koska niihin ei voida yhdistää ketään henkilöä.

Joihinkin kaavakkeisiin, kuten esim. osoitehakemistoon, ei ole yhdistetty henkilöä, koska tämä olisi tarpeetonta. Kaikki kuusi tietokantaa on verkotettu keskenään, ts. yhden tietokannan osoitehakemistoon tallennettu tietue näkyy automaattisesti myös neljässä viisi tietokannassa.

Kaikkien kuusi tietokannan yhdistäminen yhdeksi tietokannaksi ei ole mahdollista, koska tallennuskapasiteetti on rajoitettu kahteen gigatavuun (2 Gt), ja selkeyden kannalta tämä ei olisi muutenkaan järkevää.

Vaihto tietokannasta toiseen on mahdollista yksittäisissä tapauksissa tietokannasta poistumatta (Hyperlink). Tavallisesti tietokanta pitää kuitenkin ensin sulkea.