Käyttöehdot

Sopimusehdot myyntisopimusten puitteissa, jotka tehdään alustan https://www.primas-software.de kautta

välillä

P.R.I.M.A.S!
Kladower Damm 316 c-d
14089 Berlin
Deutschland

– jäljempänä ”tarjoaja” –  

ja

näiden ehtojen 2 §: ssä tarkoitetut tämän alustan käyttäjät – jäljempänä ”asiakas / asiakas” – ovat suljettuja. 

§ 1 Soveltamisala, määritelmät

(1) Palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä liikesuhteessa seuraavia yleisiä ehtoja sovelletaan yksinomaan tilaushetkellä voimassa olevaan versioon. Asiakkaan poikkeavia ehtoja ei tunnusteta, ellei palveluntarjoaja nimenomaisesti suostu niiden voimassaoloon kirjallisesti.

(2) Digitaalisten tuotteiden myyntiin sovelletaan tuotekuvauksesta ilmenneitä tai muuten olosuhteista johtuvia rajoituksia, erityisesti digitaalisiin tuotteisiin liittyviä lisenssisopimuksia. Epäselvissä tapauksissa vain kaupallista käyttöä myönnetään ilman jälleenmyynti- tai alilisenssioikeutta.

§ 2 sopimuksen tekeminen

(1) Asiakas voi valita tuotteita palveluntarjoajan valikoimasta ja kerätä ne ns. Ostoskoriin käyttämällä Lisää ostoskoriin -painiketta. Osta nyt -painikkeella hän lähettää sitovan hakemuksen ostoskorissa olevien tavaroiden ostamiseksi. Ennen tilauksen lähettämistä asiakas voi muuttaa ja tarkastella tietoja milloin tahansa.

(2) Palveluntarjoaja lähettää sitten asiakkaalle automaattisen vahvistuksen vastaanottamisesta, jonka aihe on ”Vahvistus tilauksestasi P.R.I.M.A.Silta!” Sähköpostitse, jossa asiakkaan tilaus näkyy uudelleen ja jonka asiakas voi tulostaa ”Tulosta” -toiminnon avulla. Asiakkaan tilaus (1) edustaa tarjousta tehdä sopimus ostoskorin sisällön kanssa. Vahvistus vastaanottamisesta (tilausvahvistus) edustaa tarjoajan hyväksymistä tarjoukseen. Tämä tiivistää tilauksen sisällön. Tässä sähköpostissa tai erillisessä sähköpostissa, mutta viimeistään tavaroiden toimituksen yhteydessä, lähetämme asiakkaalle sopimuksen tekstin (joka koostuu tilauksesta, ehdoista ja tilausvahvistuksesta) pysyvä tietoväline (sähköposti tai paperituloste). Sopimuksen teksti tallennetaan tietosuojan mukaisesti.   

(3) Sopimus tehdään kielillä: saksa.

§ 3 toimitus, tavaroiden saatavuus, maksutavat

(1) Määrittämämme toimitusajat lasketaan tilausvahvistushetkestämme (näiden käyttöehtojen § 2 (2)) edellyttäen, että ostohinta on maksettu etukäteen.

(2) Jos asiakkaan tilauksessa määrittämä tuote ei ole vain tilapäisesti saatavilla, palveluntarjoaja ilmoittaa tästä myös asiakkaalle välittömästi. Jos toimitus viivästyy yli kaksi viikkoa, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus. Lisäksi tässä tapauksessa palveluntarjoajalla on myös oikeus peruuttaa sopimus. Näin tehdessään hän palauttaa välittömästi kaikki asiakkaan jo suorittamat maksut.

(3) Seuraavat toimitusrajoitukset ovat voimassa: Palveluntarjoaja toimittaa vain asiakkaille, joiden asuinpaikka (laskutusosoite) on jossakin seuraavista maista ja jotka voivat antaa toimitusosoitteen samassa maassa: Saksa. 

(4) Asiakas voi maksaa hetkellä, luottokortilla tai laskulla.

(5) Kauppahinta on maksettava heti sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos maksun eräpäivä määritetään kalenterin mukaan, asiakas on jo oletuksena jättämättä päivämäärää.

§ 4 Omistusoikeuden säilyttäminen

Toimitetut tavarat ovat palveluntarjoajan omaisuutta, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

§ 5 hinnat ja toimituskulut

(1) Kaikki palveluntarjoajan verkkosivustolla ilmoitetut hinnat sisältävät sovellettavan lakisääteisen myyntiveron.

6 § Materiaalivikojen takuu

(1) Palveluntarjoaja on vastuussa aineellisista virheistä sovellettavien lakisääteisten määräysten ja erityisesti 434 ja sitä seuraavien §: ien mukaisesti. BGB. Yrittäjille takuu palveluntarjoajan toimittamille tuotteille on 12 kuukautta.

7 § vastuu

(1) Asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset ovat poissuljettuja. Tähän eivät sisälly asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset, jotka aiheutuvat hengen, raajan tai terveyden loukkaantumisesta tai olennaisten sopimusvelvoitteiden (perusvelvollisuuksien) rikkomisesta, sekä vastuu muista vahingoista, jotka johtuvat palveluntarjoajan tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. , hänen lailliset edustajansa tai sijaisasiamiehensä. Keskeiset sopimusvelvoitteet ovat niitä, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi.

(2) Jos olennaisia ​​sopimusvelvoitteita rikotaan, palveluntarjoaja on vastuussa tyypillisistä, ennakoitavissa olevista vahingoista vain, jos ne ovat aiheutuneet vain huolimattomuudesta, ellei asiakkaalla ole oikeutta korvaukseen henki-, raaja- tai terveysvahingoista.

(3) Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä rajoituksia sovelletaan myös palveluntarjoajan laillisiin edustajiin ja sijaisasiamiehiin, jos vaateet on esitetty suoraan heitä vastaan.

(4) Tuotevastuulain säännökset eivät muutu.

8 § Loppusäännökset

(1) Palveluntarjoajan ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta YK: n myyntilakia ja kansainvälistä yksityisoikeutta.

(2) Jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, kaikkien asiakkaan ja palveluntarjoajan välisistä sopimussuhteista johtuvien kiistojen toimivalta on palveluntarjoajan kotipaikka.

(3) Sopimus on sitova muilta osiltaan, vaikka yksittäiset kohdat olisivat oikeudellisesti tehottomia. Tehottomien kohtien sijasta sovelletaan lakisääteisiä määräyksiä, jos ne ovat olemassa. Jos tämä aiheuttaisi kohtuuttomia vaikeuksia jollekin sopimuspuolelle, koko sopimus tulee tehottomaksi.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu Art. 14 kohta 1 ODR-VO ja § 36 VSBG:

Euroopan komissio tarjoaa alustan riitojenratkaisuun verkossa (OS), jonka löydät osoitteesta https://ec.europa.eu/consumers/odr . Emme ole velvollisia tai halukkaita osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien välimieslautakunnassa.